Wiion lait

Wiion lait inhimillisestä viestinnästä (1976-78)

1.   Viestintä yleensä epäonnistuu – paitsi sattumalta.

1.1 Jos viestintä voi epäonnistua, niin se epäonnistuu.

1.2 Jos viestintä ei voi epäonnistua, niin se kuitenkin tavallisimmin epäonnistuu.

1.3 Jos viestintä  näyttää onnistuvan toivotulla tavalla, niin kyseessä on väärinkäsitys.

1.4 Jos olet itse viestintään tyytyväinen, niin viestintä varmasti epäonnistuu.

2.   Jos sanoma voidaan tulkita eri tavoin, niin se tulkitaan tavalla, josta eniten vahinkoa.

3.   On olemassa aina joku, joka tietää sinua itseäsi paremmin, mitä olet sanomallasi tarkoittanut.

4.   Mitä enemmän viestitään sitä huonommin viestintä onnistuu.

4.1 Mitä enemmän viestitään sitä nopeammin väärinkäsitykset lisääntyvät.

5.   Joukkoviestinnässä ei ole tärkeätä se, miten asiat ovat, vaan miten asiat näyttävät olevan.

6.   Uutisen tärkeys on kääntäen verrannollinen etäisyyden neliöön.

7.   Mitä tärkeämmästä tilanteesta on kysymys sitä todennäköisemmin unohdat olennaisen asian, jonka muistit hetki sitten.

Wiion tulevaisuuslait (1970-1973)

1.  Läheinen tulevaisuus yliarvioidaan.

2.  Kaukainen tulevaisuus aliarvioidaan.

3.Tulevaisuuden kustannukset lasketaan tämän päivän hinnoista.

4. Kuvitellaan tekniikan muuttavan ihmisen perusluonnetta.

5. Vaikuttajayksilöiden käyttäytyminen harhauttaa markkinoita.

6. Uudisteet tottelevat S-käyrä

7. Laitteita käytetään toisiin tarkoituksiin kuin mihin laitteen keksijä on tarkoittanut.

8. Viihteestä voidaan maksaa, tietoaines halutaan ilmaiseksi.

9. Laitteiden käyttäjät haluavat mieluummin lisähyötyä entisestä toimivasta laitteesta kuin hankkia paremman uuden laitteen.